Toepassingen voor de Chemische Industrie

Historie

Nederland is een van de grote voorlopers geweest van de Chemische Industrie. De Chemische Industrie vindt zijn oorsprong in de 16e eeuw, toen grondstoffen als lood en kwik verwerkt werden. In de 18e eeuw werden onder andere zoutzuur, zout en soda ontwikkeld als resultaat van een indampingsproces en aan het einde van de 18e eeuw werd op nog ambachtelijke wijze pigmenten en andere verfstoffen geproduceerd.

Vanaf medio 19e eeuw werd de vraag naar zwavelzuur, salpeterzuur en zoutzuur groter. Ook de productie van op de chemie gebaseerde consumptiegoederen nam in de 2e helft van de 19e eeuw aanzienlijk toe: zeep, schoonmaakmiddelen, smeeroliën, verven, lakken, etc.

Aan het begin van de 20e eeuw werden De StaatsMijnen in Zuid-Nederland opgericht om steenkool te winnen. Hierbij kwam als bijproduct veel ammoniakwater vrij dat kon worden omgezet in kunstmeststoffen.

21e eeuw

In de 21e eeuw zijn nog steeds vele chemiebedrijven actief op de Nederlandse markt. Tegenwoordig bevinden vele chemische bedrijven zich op zogenaamde chemieparken; een restproduct voor het ene bedrijf is vaak een hoofdbestanddeel voor het andere. Daardoor wordt het transport van gevaarlijke stoffen in grote mate beperkt.

Chemieparken zijn vaak zichtbaar aan de vele tanks, kolommen en reactoren die er opgesteld staan, verbonden door leidingwerk. Anderzijds bevinden de vele apparaten en installaties zich vaak in gesloten fabrieken.

Rol van ME-Metals & Technologies B.V.

ME-Metals & Technologies ontwerpt, produceert en levert apparaten voor de Chemische Industrie, met als specialisatie drukvaten tot 25m³. Ook warmtewisselaars en leidingwerk behoren tot het programma. De productie van deze apparaten gebeurt in samenwerking met Alteco NV.

In samenwerking met Tantaline® bieden wij een oppervlaktebehandeling aan, waarbij een RVS-onderdelen de corrosiebestendigheid van Tantaal krijgen. 

De industrietakken waaraan ME-Metals & Technologies haar producten en diensten levert, zijn:

  • Chemische Proces Industrie (CPI);
  • Farmaceutische Industrie;
  • Petrochemische Industrie;
  • Mijnbouw;
  • Agro-Industrie;
  • Voedingsmiddelen Industrie.