Kathodische Bescherming

Kathodische bescherming (KB)  is een methode van corrosiebestrijding welke berust op het toevoegen van gelijkstroom aan metalen voorwerpen, het te beschermen object. Het doel hiervan is het object te beschermen tegen aantasting door corrosie. Het te beschermen product wordt daarbij de kathode.

Voorbeelden hiervan zijn pijpleidingen in het water of in de grond, maar ook betonconstructie-bruggen. Aan het staal vindt de kathodische waterreductie plaats.

De – veelal zeer lage – stroom wordt beschermstroom genoemd. Deze benaming is eigenlijk niet geheel juist, omdat het meer gaat om het aanbrengen van een positieve potentiaal-spanning.

Voor KB wordt of een stroom-opdruk-systeem of een galvanisch systeem ingezet:

  • Bij opgedrukte stroom wordt kathodische bescherming toegepast in combinatie met een coating op het te beschermen systeem. Denk hierbij aan offshore constructies en damwanden. Zeeschepen zijn altijd voorzien van opofferingsanodes, maar tegelijkertijd ook altijd gecoat.
  • Bij een galvanisch systeem wordt gebruik gemaakt van een uitwendige stroombron, een gelijkrichter, in combinatie met o.a. geplatineerde anoden. Hiervoor worden geplatineerde MEPLA–  en/of MEMOX MMO gecoate titaan-mesh anodes ingezet.